SS Uimhreas

  • Kahoot: Tacair

    Nasc: https://create.kahoot.it/share/tacair/3f23801f-3076-412a-ac4c-8416a80ce202 Úsáid an Kahoot seo sa rang ag deireadh na topaice 'Tacair' nó cuir ar fáil mar áis súil siar do dhaltaí. Torthaí Foghlama: Uimhreas 5, Uimhreas 5a, Uimhreas 5b, Uimhreas 5c, Uimhreas 5d, Uimhreas 5e

    Tuilleadh Eolais