SS Mata

 • Fána Líne – Fiosrú Foghlama

  Is bileog oibre í seo ar féidir a úsáid i rang mar thús ar fána líne.  Tugann sé deiseanna do dhaltaí céimeanna a leanúint, iarann sé orthu tátáil a bhaint as an obair céim ar chéim a dhéanann siad agus tá dúshlán ann do dhaltaí ag gach leibhéal cumais. D'fhéadfaí[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Teoirim Phiotagaráis – Fiosrú Foghlama

  Is bileog oibre í seo ar féidir a úsáid i rang mar thús ar theoirim Phiotagaráis.  Tugann sé deiseanna do dhaltaí céimeanna a leanúint, iarann sé orthu tátáil a bhaint as an obair céim ar chéim a dhéanann siad agus tá dúshlán ann do dhaltaí ag gach leibhéal cumais. D'fhéadfaí[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Kahoot: Tacair

  Nasc: https://create.kahoot.it/share/tacair/3f23801f-3076-412a-ac4c-8416a80ce202 Úsáid an Kahoot seo sa rang ag deireadh na topaice 'Tacair' nó cuir ar fáil mar áis súil siar do dhaltaí. Torthaí Foghlama: Uimhreas 5, Uimhreas 5a, Uimhreas 5b, Uimhreas 5c, Uimhreas 5d, Uimhreas 5e

  Tuilleadh Eolais