SS Domhan & Spás

  • Aistear na Bó Finne – Sraith Gníomhaíochtaí bunaithe ar Na Pláinéid

    Cur Síos Is sraith gníomhaíochtai agus áiseanna atá anseo a chlúdaíonn D&S3 chun na pláinéid (& gealaigh) a chur i gcomparaid le chéile.  Tá beagán ullmhú ann ar dtús ach agus é ullmhaithe uair amháin coimeád an seit le húsaid bliain i ndiaidh bliana.  Tá idir múineadh díreach, foghlaim féin-dhírithe[...]

    Tuilleadh Eolais