SS Céimseata & Triantánacht

  • Fána Líne – Fiosrú Foghlama

    Is bileog oibre í seo ar féidir a úsáid i rang mar thús ar fána líne.  Tugann sé deiseanna do dhaltaí céimeanna a leanúint, iarann sé orthu tátáil a bhaint as an obair céim ar chéim a dhéanann siad agus tá dúshlán ann do dhaltaí ag gach leibhéal cumais. D'fhéadfaí[...]

    Tuilleadh Eolais
  • Teoirim Phiotagaráis – Fiosrú Foghlama

    Is bileog oibre í seo ar féidir a úsáid i rang mar thús ar theoirim Phiotagaráis.  Tugann sé deiseanna do dhaltaí céimeanna a leanúint, iarann sé orthu tátáil a bhaint as an obair céim ar chéim a dhéanann siad agus tá dúshlán ann do dhaltaí ag gach leibhéal cumais. D'fhéadfaí[...]

    Tuilleadh Eolais