Uirlisí agus Aonaid Tomhais

Welcome to your Uirlisí agus Aonaid Tomhais

Ainmnigh an uirlis tomhais atá le feiceáil thíos.

Ainmnigh an uirlis tomhais atá le feiceáil thíos.

Ainmnigh an uirlis tomhais atá le feiceáil thíos.

Ainmnigh an uirlis tomhais atá le feiceáil thíos.

Ainmnigh an uirlis tomhais atá le feiceáil thíos.

Ainmnigh an uirlis tomhais atá le feiceáil thíos.

Ainmnigh an uirlis tomhais atá le feiceáil thíos.

Ainmnigh an uirlis tomhais atá le feiceáil thíos ar féidir leis sruth (Aimp), vóltas (Vólt) agus friotaíocht (Óm) a thomhas.

Cén uirlis tomhais a úsaidfeá chun an fad ó do theach go dtín siopa is gaire duit a thomhas?

Cén uirlis tomhais a úsáidfeá chun d'airde a thomhas?

Cén uirlis tomhais a úsáidfeá chun an toirt i gcanna cóc a chinntiú?

Ainmnigh dhá uirlis tomhais a fhéadfaí a úsáid chun Vóltas cadhnra a aimsiú?

Cén uirlis tomhais a úsáidfeá chun imlíne clog ciorclach a thomhas?

Cén toirt atá ag an gciúbóid sa phictiúr?

Cén t-achar atá ag an gcearnóg sa phictiúr?

Cén toirt atá ag an gcloch sa phictiúr?

Cén rogha thíos atá ina léiriú cruinn ar. . .

5.6x107

Cén rogha thíos atá ina léiriú cruinn ar. . .

3x10-3

Cén aonad SI a úsáidtear chun fad a thomhas?

Cén aonad SI chun teocht a thomhas?

Cén aonad a úsáidtear chun friotaíocht a thomhas?

Cén aonad SI chun sruth a thomhas?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here