Staitisticí: Conas Píchairt a Tharraingt

Welcome to your Staitisticí: Conas Píchairt a Tharraingt

Taispeánann an tábla thíos an líon daoine a imríonn na spóirt seo. Nuair a léirítear na sonraí seo ar phíchairt cé mhéad céim atá sa teascóg do (i) Sacar?

Spórt Sacar Galf Leadóg Iomanaíocht Peil Ghaelach Eile  
Líon Daoine 80 10 40 15 90 5  

Taispeánann an tábla thíos an líon daoine a imríonn na spóirt seo. Nuair a léirítear na sonraí seo ar phíchairt cé mhéad céim atá sa teascóg do (ii) Galf?

Spórt Sacar Galf Leadóg Iomanaíocht Peil Ghaelach Eile  
Líon Daoine 80 10 40 15 90 5  

Taispeánann an tábla thíos an líon daoine a imríonn na spóirt seo. Nuair a léirítear na sonraí seo ar phíchairt cé mhéad céim atá sa teascóg do (iii) Leadóg?

Spórt Sacar Galf Leadóg Iomanaíocht Peil Ghaelach Eile  
Líon Daoine 80 10 40 15 90 5  

Taispeánann an tábla thíos an líon daoine a imríonn na spóirt seo. Nuair a léirítear na sonraí seo ar phíchairt cé mhéad céim atá sa teascóg do (iv) Eile?

Spórt Sacar Galf Leadóg Iomanaíocht Peil Ghaelach Eile  
Líon Daoine 80 10 40 15 90 5  

Taispeánann an tábla thíos an líon daoine a imríonn na spóirt seo. Nuair a léirítear na sonraí seo ar phíchairt cé mhéad céim atá sa teascóg do (v) Peil Ghaelach?

Spórt Sacar Galf Leadóg Iomanaíocht Peil Ghaelach Eile  
Líon Daoine 80 10 40 15 90 5  

Taispeánann an tábla thíos an líon daoine a imríonn na spóirt seo. Nuair a léirítear na sonraí seo ar phíchairt cé mhéad céim atá sa teascóg do (vi) Iomanaíocht?

Spórt Sacar Galf Leadóg Iomanaíocht Peil Ghaelach Eile  
Líon Daoine 80 10 40 15 90 5  

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here