Staideanna Damhna

Fáilte go Staideanna Damhna

1. 
Cad a ghlaotar ar an modh deighilte sa phictiúr?

2. 
Cad a ghlaotar ar an modh deighilte sa phictiúr?

3. 
Cad a ghlaotar ar an modh deighilte sa phictiúr?

4. 
Cad a ghlaotar ar an modh deighilte sa phictiúr?

5. 
Cén modh deighilte is fearr chun. . . Dhá leacht inmheasctha a scaradh?

6. 
Cén modh deighilte is fearr chun. . . Dhá leacht le fiuchphointi éagsúla a scaradh?

7. 
Cén modh deighilte is fearr chun. . . Leacht agus solad intuaslagtha a scaradh?

8. 
Cén modh deighilte is fearr chun. . . Leacht agus solad dothuaslagtha a scaradh?

9. 
Roghnaigh na substaintí ar fad atá intuaslagtha in uisce

10. 
Roghnaigh na substaintí ar fad atá dothuaslagtha in uisce

11. 
Cad é an tuaslagóir in uisce farraige (sáile)?

12. 
Cad é an tuaslagáit in uisce farraige (sáile)?

13. 
Cad ghlaotar ar an athrú staid ó sholad go leacht?

14. 
Cad a ghlaotar ar an athrú staid ó leacht go solad?

15. 
Cad ghlaotar ar an athrú staid ó ghás go leacht?

16. 
Cad a ghlaotar ar an athrú staid ó leacht go gás?

17. 
Cén dá rogha thíos a chúisionn athrú staid?

18. 
Nuair chuirtear teas le solad, leacht, nó gás gnóthaíonn na hadaimh _______________ breise.

Bunzen burner | Free SVG

19. 
Léiríonn an léaráid sampla de struchtúr na n-adaimh i _______________.

File:Solid-separated-in-beaker.svg

20. 
Léiríonn an léaráid sampla de struchtúr na n-adaimh i _______________.

21. 
Cad atá i gceist le néalú?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here