Staideanna Damhna

Welcome to your Staideanna Damhna

Cad a ghlaotar ar an modh deighilte sa phictiúr?

Cad a ghlaotar ar an modh deighilte sa phictiúr?

Cad a ghlaotar ar an modh deighilte sa phictiúr?

Cad a ghlaotar ar an modh deighilte sa phictiúr?

Cén modh deighilte is fearr chun. . . Dhá leacht inmheasctha a scaradh?

Cén modh deighilte is fearr chun. . . Dhá leacht le fiuchphointi éagsúla a scaradh?

Cén modh deighilte is fearr chun. . . Leacht agus solad intuaslagtha a scaradh?

Cén modh deighilte is fearr chun. . . Leacht agus solad dothuaslagtha a scaradh?

Roghnaigh na substaintí ar fad atá intuaslagtha in uisce

Roghnaigh na substaintí ar fad atá dothuaslagtha in uisce

Cad é an tuaslagóir in uisce farraige (sáile)?

Cad é an tuaslagáit in uisce farraige (sáile)?

Cad ghlaotar ar an athrú staid ó sholad go leacht?

Cad a ghlaotar ar an athrú staid ó leacht go solad?

Cad ghlaotar ar an athrú staid ó ghás go leacht?

Cad a ghlaotar ar an athrú staid ó leacht go gás?

Cén dá rogha thíos a chúisionn athrú staid?

Nuair chuirtear teas le solad, leacht, nó gás gnóthaíonn na hadaimh _______________ breise.

Bunzen burner | Free SVG

Léiríonn an léaráid sampla de struchtúr na n-adaimh i _______________.

File:Solid-separated-in-beaker.svg

Léiríonn an léaráid sampla de struchtúr na n-adaimh i _______________.

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here