Réada Neamhaí (Ábhar a bhíonn sa spás)

Welcome to your Réada Neamhaí (Ábhar a bhíonn sa spás)

Cad atá i gceist le solasbhliain?

Buzz Lightyear Air and Space (201203290003HQ) | Buzz Lightye… | Flickr

Cén t-ábhar a bhíonn sa spás a dhéanann an sainmhíniú a leanas cur síos ar . . . "Gach rud lasmuigh d'atmaisféar an domhain, 100km ó leibhéal na farraige"

Cén t-ábhar a bhíonn sa spás a dhéanann an sainmhíniú a leanas cur síos ar . . . "Gach rud lasmuigh d'atmaisféar an domhain, 100km ón talamh"

Cén t-ábhar a bhíonn sa spás a dhéanann an sainmhíniú a leanas cur síos ar . . . "Gach rud lasmuigh d'atmaisféar an domhain, 100km ón talamh"

Cén t-ábhar a bhíonn sa spás a dhéanann an sainmhíniú a leanas cur síos ar . . . "Ábhar deanta as gás reoite, carraig agus deannach "

Cén t-ábhar a bhíonn sa spás a dhéanann an sainmhíniú a leanas cur síos ar . . . "Ábhar déanta as carraig ó chúpla méadar go na cilliméadar ar leithead"

Cén t-ábhar a bhíonn sa spás a dhéanann an sainmhíniú a leanas cur síos ar . . . "Satailít nádúrtha a fhithisíonn pláinéad"

Cad a chiallaíonn an téarma pláinéad Cinnín Óir (Goldilocks?)

Cén fáth go bhfuil fad bliana difriúil ar gach plainéad?

01 The Solar System PIA10231, mod02 | This image is modified… | Flickr

Cén trí thréith a chaithfidh a bheith ag réad neamhaí le pláinéad a ghlaoch ar?

Cad é a cheapann eolaithe a chur deireadh leis na díneasar ar domhain?

Fórsa a chinntíonn go dtarraingítear ábhair i dtreo a chéile atá i(n) . . .

Cad is ciall leis an téarma fithisú?

Cen réaltra ina bhfuil cónaí orainne?

Cén t-ábhar a bhíonn sa spás a dhéanann an sainmhíniú a leanas cur síos ar . . . "Bailiúchán ollmhór gás, deannach, na billiúin réaltaí agus grianchórais coimeádta le chéile ag domhhantarraingt "

Cén t-ábhar a bhíonn sa spás a dhéanann an sainmhíniú a leanas cur síos ar . . ."Sféar gáis le domhantarraingt a choimeádann le chéile é"

Cén t-ábhar a bhíonn sa spás a dhéanann an sainmhíniú a leanas cur síos ar . . . "Gach rud lasmuigh d'atmaisféar an domhain, 100km ón talamh"

Cén t-ábhar a bhíonn sa spás a dhéanann an sainmhíniú a leanas cur síos ar . . ."An ghrian agus pláinéid, gealaigh, cóiméid agus astróidigh a fhithisíonn é"

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here