Rátaí Imoibrithe

Welcome to your Rátaí Imoibrithe

Cad atá i gceist le himoibreáin?

Cad atá i gceist le táirgí?

Sainmhíniú ar ráta imoibrithe ná. . . .

Cén fad ón bhfoinse solais ag a bhfuil an ráta imoibrithe is airde sa bhfiosrú seo ar éifeacht déine solais ar ráta fótaisintéise sa phlanda Elodea?

Cén mais giosta a chúisíonn scaoileadh an toirt is mó CO₂ (i.e. táirge na riospráide)?

Cén éifeacht a bhíonn ag teocht ar ráta tuaslagtha taibléid in uisce?

Cén éifeacht ag achar dromchla ar ráta tuaslagtha taibléid in uisce?

Roghnaigh na himoibreáin ar fad ón gcothromóid do imoibriú atá tugtha

Roghnaigh na táirgí ar fad ón gcothromóid do imoibriú atá tugtha

Roghnaigh na táirgí ar fad ón gcothromóid do imoibriú atá tugtha

Cén ról a imríonn MnO₂ sa turgnamh seo?

Gan MnO₂ a bheith i láthair bheadh ráta an imoibrithe seo. . .

Roghnaigh aon fhachtóir ón liosta a bhfuil éifeacht aige ar ráta imoibrithe.

Cén ghás a ath-lasann birín beo?

Cén ghás a athraíonn aoluisce go dath bán bainniúil?

Cén ghás a athraíonn dhónn le pop?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here