Na Bithmhóilíní (Bia)

Fáilte go  Na Bithmhóilíní (Bia)

Cad atá i gceist leis an téarma aiste bia cothrom?

Cén ceann acu seo nach bithmhóilín é?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard próitéine?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard stáirse (carbaihiodráit casta)?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard saille?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard vitimíní?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard mianraí?

Cén saghas carbaihiodráite a scaoileann fuinneamh go tapaidh agus a mhaireann go gearrthéarmach?

Cén bithmhóilín a chabhraíonn le fás agus deisiú matáin?

Cén bithmhóilín a spreagann imfhascadh sa chóras díleáite?

Cén dá bithmhóilín a bhfuil gá le píosaí beaga dóibh san aiste bia leis an corp a choimeád sláintiúil?

Roghnaigh gach ról atá ag uisce sa chorp.

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here