Foirmlí Tomhas: Dlús, Luas, Luasghéarú

Welcome to your Foirmlí Tomhas: Dlús, Luas, Luasghéarú

Cén rogha thíos a léiríonn an fhoirmle ceart do luas?

Cén roghanna thíos a léiríonn na haonaid do luasghéarú?

Cén roghanna thíos a léiríonn na haonaid do luas?

Cén rogha thíos a léiríonn an fhoirmle ceart do dhlús?

Cén rogha thíos a léiríonn an fhoirmle ceart do luasghéarú?

Cén roghanna thíos a léiríonn na haonaid do dhlús?

Tá déantóir hataí ag iarraidh dlús píosa mearcair a aimsiú. Is é 54g an mais agus 4cm³ a thoirt. Cén dlús atá ag an bpíosa mearcair?

Tá dlús 1g/cm³ ag uisce. Cén freagra thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar dhlús na liathróide?

Cén rogha thíos is fearr a dhéanann cur síos ar ghluaisne sa ghraf?

Cén rogha thíos is fearr a dhéanann cur síos ar ghluaisne sa ghraf?

Cén rogha thíos is fearr a dhéanann cur síos ar ghluaisne sa ghraf ag an bpointe léirithe?

Cén rogha thíos is fearr a dhéanann cur síos ar ghluaisne sa ghraf ag an bpointe léirithe?

Tá dlús 1g/cm³ ag uisce. Cén freagra thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar dhlús na liathróide?

Tá carr ag taisteal ag 120km/uair ar an mótarbhealach. Athraíonn an teorann luais go 80km/uair. Má mhoillíonn an carr go 80km/uair in 8 soicind cén luasghéarú a bhíonn aige?

Tá dlús 0.39g/cm³ ag liathróid leadóige. Is í 58g mais na liathróide, cén toirt atá ag an liathróid leadóige?

Ritheann páiste beag óna hathar. Clúdaíonn sí 8m i siopa bréagáin Smyths i 3 shoicind. Cén luas a bhí ag an bpáiste?

Sroicheann Rhasidat Adeleke luas 8.2m/s tar éis 12 soicind de rás 400m. Cén luasghéarú a bhí aici?

Taistealaíonn eitleán ó aerfort Bhaile Átha Cliath go Bordeaux na Fraince agus meánluas 965km/uair aige. Is 1.75 uair an chloig a thógann an turas. Cén fhad i km atá idir BÁC agus Bordeaux?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here