Dóchúlacht: Bunphrionsabail an chomhairimh

Welcome to your Dóchúlacht: Bunphrionsabail an chomhairimh

Caitear bonn agus dísle le sé taobh in airde. Cé mhéad fothoradh féideartha atá ann?

Caitear 8 mbonn in airde. Cé mhéad fothoradh feideartha atá ann?

Tá 5 bealach éagsúil taisteal ó A go B agus tá 9 mbealach taisteal ó B go C, muna bhfuil aon bealach díreach ó A go C, cé mhéad bealach atá ann chun dul ó A go C trí B?

Tá bialann nua tar éis oscail agus tá siad ag iarraidh faigh amach cé mhéad bealaí éagsúla a bhfuil ann chun béile iomlán a ordú. Tá cuig dinnéar acu, trí milseog agus tá an rogha do cheithre deoch acu. Ag baint úsáid as bunphrionsabail an chomhairimh, aimsigh an líon na mbéilí éagsula atá ar fáil

Caithfidh duine uimhir amháin agus litir amháin a phiocadh le haghaidh pasfhocail. Cé mhéad fothoradh feideartha atá ann?

Cé mhéad bealach a bhfuil ann chun an ainm JOSHUA a athordú i mbealaí éagsúla?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here