Dóchúlacht: Bunphrionsabail an chomhairimh

Welcome to your Dóchúlacht: Bunphrionsabail an chomhairimh

Caithtear bonn agus dísle le sé taobh in airde. Cé mhéad fothoradh féideartha atá ann?

Caithtear 8 mbonn in airde. Cé mhéad fothoradh féideartha atá ann?

Tá 5 bhealach éagsúil taisteal ó A go B agus tá 9 mbealach taisteal ó B go C, muna bhfuil aon bealach díreach ó A go C, cé mhéad bealach atá ann chun dul ó A go C trí B?

Tá bialann nua tar éis oscailt agus tá siad ag iarraidh fáil amach cé mhéad bealaí éagsúla atá ann chun béile iomlán a ordú. Tá cuig dhinnéar acu, trí mhilseog agus tá rogha ceithre dheoch acu. Ag baint úsáide as bunphrionsabail an chomhairimh, aimsigh líon na mbéilí éagsula atá ar fáil.

Caithfidh duine uimhir amháin agus litir amháin a phiocadh le haghaidh pasfhocal. Cé mhéad fothoradh féideartha atá ann?

Cé mhéad bealach atá ann chun an t-ainm JOSHUA a athordú i mbealaí éagsúla?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here