Córas Díleáite agus Bithmhóilíní (Bia)

Welcome to your Córas Díleáite agus Bithmhóilíní (Bia)

'Séard is einsím ann ná. . .

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe E?

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe B?

I gcás díleá stáirse ainmnigh an SUBSTRÁIT

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

I gcás díleá stáirse ainmnigh an TÁIRGE

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe C?

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe A?

Roghnaigh aon chuid den gcóras dileáite ina dtarlaíonn díleá fisiceach.

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard próitéine?

Cad atá i gceist leis an téarma aiste bia cothrom?

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe D?

Roghnaigh aon chuid den gcóras dileáite ina dtarlaíonn ionsú cothaithigh.

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

Roghnaigh aon chuid den gcóras dileáite na dtarlaíonn díleá ceimiceach.

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

Roghnaigh gach ról atá ag uisce sa chorp.

I gcás díleá stáirse ainmnigh an EINSÍM

Cén dá bithmhóilín a bhfuil gá le píosaí beaga dóibh san aiste bia leis an corp a choimeád sláintiúil?

Cén saghas carbaihiodráite a scaoileann fuinneamh go tapaidh agus a mhaireann go gearrthéarmach?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard mianraí?

Cén ceann acu seo nach bithmhóilín é?

Roghnaigh na téarmaí thíos a bhfuil baint acu le díleá ceimiceach

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard vitimíní?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard saille?

Cén bithmhóilín a spreagann imfhascadh sa chóras díleáite?

Cén bithmhóilín a chabhraíonn le fás agus deisiú matáin?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard stáirse (carbaihiodráit casta)?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here