An tábla peiriadach, nascadh & struchtúr an adaimh

Welcome to your An tábla peiriadach, nascadh & struchtúr an adaimh

'Séard atá i gceist le dúil ná. . .

'Séard atá i gceist le hadamh ná. . .

'Séard atá i gceist le comhdhúil ná. . .

Roghnaigh aon ráiteas thíos atá fíor faoi Leictreoin

Roghnaigh aon ráiteas thíos atá fíor faoi Neodrón

Roghnaigh aon ráiteas thíos atá fíor faoi Protón

An uasmhéid leictreoin ar gach fithis seachas fithis 1 ná...

Cén t-adamh a bhfuil a léaráid cumraíocht leictreoin léirithe san íomhá seo. . .

Cén t-adamh a bhfuil a léaráid cumraíocht leictreoin léirithe san íomhá seo. . .

Cén t-adamh a bhfuil a léaráid cumraíocht leictreoin léirithe san íomhá seo. . .

Cad atá comónta idir na dúile sa ghrúpa céanna ar an tábla peiriadach?

Deir riail an ochtréid. . .

Is adamh a fuair leictreo(i)n é. . .

Is adamh a chaill leictreo(i)n é. . .

Is nasc ina roinnean dhá adamh leictreon é. . .

Is nasc ina mbogann leictreo(i)n ó fhithis ag adamh amháín go fithis ag adamh eile é. . .

Má dheanann adamh i ngrúpa 2 nasc ianach caillfidh sé dhá leictreon. An lucht a bheidh ar ná. . .

Má dheanann adamh i ngrúpa 7 nasc ianach gnóthóidh sé leictreon amháin. An lucht a bheidh ar ná. . .

Má dhéanann adamh i ngrúpa 5 ian is lucht ___ a bheidh air.

Má dhéanann adamh i ngrúpa 1 ian is lucht ___ a bheidh air.

Ní chruthaíonn adaimh i ngrúpa 8 ian. An lucht a bhíonn orthu ná ___

Foirmle Clóiríd Alúmanam, comhdhúil déanta as Cloirín (Cl-) agus Alúmanam (Al³+), ná. . .

A: AlCl3
B: Al3Cl
C:
AlCl

Foirmle Aigéad Hidreaclórach, comhdhúil déanta as Hidrigin (H+) agus Clóirín (Cl-), ná. . .

A: HCl
B: H2Cl
C: H4Cl5

Foirmle Fosfíd Chailciam, comhdhúil déanta as Fosfar (P3+) agus Cailciam (Ca2+), ná. . .

A: CaP
B: Ca3P2
C: Ca
2P3

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here