An Modh Eolaíoch

Welcome to your An Modh Eolaíoch

Buille faoi thuairim bunaithe ar eolas agus taithí ar an toradh a bheidh ar thurgnamh atá i gceist le . . .

Cad atá i gceist le cóimheastóir? (tá dhá fhreagra ag teastáil anseo)

Seo nóta a choimeádann tú i do chóipleabhar turgnaimh de na hathruithe ar fad a tharla le linn turgnaimh

Seo an athróg sa turgnamh a dhéanann an t-eolaí tomhais ar. Úsáidtear na sonraí a bhailítear mar thorthaí an turgnaimh.

Seo an athróg sa turgnamh a athraíonn an t-eolaí.

Déanann dalta turgnamh chun éifeacht aclaíochta ar chuisle a fhiosrú. Aimsíonn siad a gcuisle tar éis sos 5 nóiméad, tar éis siúl go mall ar feadh 5 nóiméad agus tar éis rith go tapaidh ar feadh 5 nóiméad. Cad í an athróg spleách sa turgnamh seo.

Déanann dalta turgnamh chun éifeacht aclaíochta ar chuisle a fhiosrú. Aimsíonn siad a gcuisle tar éis sos 5 nóiméad, tar éis siúl go mall ar feadh 5 nóiméad agus tar éis rith go tapaidh ar feadh 5 nóiméad. Cad í an athróg neamh-spleách sa turgnamh seo.

Déanann dalta turgnamh chun éifeacht aclaíochta ar chuisle a fhiosrú. Aimsíonn siad a gcuisle tar éis sos 5 nóiméad, tar éis siúl go mall ar feadh 5 nóiméad agus tar éis rith go tapaidh ar feadh 5 nóiméad. Cad í an cóimheastóir a cheadaíonn comparáid sa turgnamh seo.

Déanann dalta turgnamh le fiosrú an bhfuil éifeacht ag teocht uisce ar an am a thógann sé ar thaibléad vitimín C tuaslagtha. Cuireann siad taibléad amháín i 200ml uisce ag 20 céim C (teocht an tseomra), 40 céim C, 600 céim C, 800céim C agus 100 céim C. Tomhaiseann siad an líon soicind go dtí go bhfuil an taibléad tuaslagtha. Cad í an athróg spleách sa chás seo?

Déanann dalta turgnamh le fiosrú an bhfuil éifeacht ag teocht uisce ar an am a thógann sé ar thaibléad vitimín C tuaslagtha. Cuireann siad taibléad amháín i 200ml uisce ag 20 céim C (teocht an tseomra), 40 céim C, 600 céim C, 800céim C agus 100 céim C. Tomhaiseann siad an líon soicind go dtí go bhfuil an taibléad tuaslagtha. Cad í an athróg neamh-spleách sa chás seo?

Déanann dalta turgnamh le fiosrú an bhfuil éifeacht ag teocht uisce ar an am a thógann sé ar thaibléad vitimín C tuaslagtha. Cuireann siad taibléad amháín i 200ml uisce ag 20 céim C (teocht an tseomra), 40 céim C, 600 céim C, 800céim C agus 100 céim C. Tomhaiseann siad an líon soicind go dtí go bhfuil an taibléad tuaslagtha. Cad í an cóimheastóir a cheadaíonn comparáíd sa chás seo?

Déanann dalta turgnamh le fiosrú an bhfuil éifeacht ag teocht uisce ar an am a thógann sé ar thaibléad vitimín C tuaslagtha. Cuireann siad taibléad amháín i 200ml uisce ag 20 céim C (teocht an tseomra), 40 céim C, 600 céim C, 800céim C agus 100 céim C. Tomhaiseann siad an líon soicind go dtí go bhfuil an taibléad tuaslagtha. Cad iad na cóimheastóirí a choimeádtar tairiseach (gan athrú) sa turgnamh?

Seo freagra ar an hipitéis bunaithe ar na sonraí bailithe mar thorthaí agus míniú tugtha ar an ngaol idir na hathróga, na torthaí agus an hipitéis.

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here