An Micreascóp

Welcome to your An Micreascóp

Ainmnigh an chuid den micreascóp atá lipéadaithe A?

Ainmnigh an chuid den micreascóp atá lipéadaithe B?

Ainmnigh an chuid den micreascóp atá lipéadaithe C?

Ainmnigh an chuid den micreascóp atá lipéadaithe D?

Ainmnigh an chuid den micreascóp atá lipéadaithe E?

Ainmnigh an chuid den micreascóp atá lipéadaithe F?

Ainmnigh an chuid den micreascóp atá lipéadaithe G?

Is píosaí miotail iad E ar féidir a ardú agus a ísliú. Cén ról atá acu?

Cén ról atá ag cuid F?

Cén ról atá ag cuid B?

Cén ról atá ag cuid E?

Cén ról atá ag cuid D?

Cad is ainm don píosa fearais a úsáidtear chun braon iaidín a chur ar an gcill planda?

Cad is ainm don píosa fearais a chuirtear os cionn an chill chun an sampla a chosaint ó thriomú agus chun an réadlionsa a chosaint?

Cén fáth go gcuirtear iaidín ar an cill planda roimh clúid ghloine a chur ar?

Cuirtear iaidín ar shleamhnán de chill phlanda. Cad a chuirtear ar chill ainmhí?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here