An Córas Díleáite

Welcome to your An Córas Díleáite

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe A?

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe B?

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe C?

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe D?

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe E?

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

Briseadh síos bia i bpíosaí beag go leor le hionsú isteach sa chóras fola

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

Seo briseadh síos bia trí ghluaiseacht sa chorp

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

Seo briseadh síos bia trí cheimiceáin a chur leis

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

Seo brú bia trín gcóras díleáite tríd síneadh agus crapadh na matáin

Roghnaigh aon chuid den gcóras dileáite na dtarlaíonn díleá ceimiceach.

Roghnaigh aon chuid den gcóras dileáite na dtarlaíonn díleá fisiceach.

Roghnaigh aon chuid den gcóras dileáite ina dtarlaíonn ionsú cothaithigh.

'Séard is einsím ann ná. . .

Roghnaigh na téarmaí thíos a bhfuil baint acu le díleá ceimiceach

I gcás díleá stáirse ainmnigh an TÁIRGE

I gcás díleá stáirse ainmnigh an EINSÍM

I gcás díleá stáirse ainmnigh an SUBSTRÁIT

Tá aigéad hidreaclórach sa ghoile agus is aigéad láidir é. Cén pH a bheadh sa ghoile?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here