An Córas Atáirgeadh Daonna

Welcome to your An Córas Atáirgeadh Daonna

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann ina ndéantar speirm.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann óna scaoiltear seamhan isteach sa faighin.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann a iompraíonn speirm ó na huiríocha go dtín úiréadra.

Ainmnigh na píosaí AR FAD den gcóras atáirgeadh fireann a dhéanann seamhan.

Faightear na huiríocha sa chadairne, lasmuigh den gcorp. Cén fáth?

Tá eireaball na speirme freagrach as. . .

Tá ceann na speirme freagrach as. . .

Tá larchuid na speirme freagrach as. . .

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann ina stóráiltear uibheacha?

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann ina bhforbraíonn an síogóit/suth/féatas.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann a choimeádann béal na broinne dúnta?

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann ina dtarlaíonn toirchiú?

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann ina scaoiltear seamhan & trína dtagann an leanbh amach.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann lena nascann an ubh toirchithe i.e. an síogóit.

Seo an próiséas ina scaoiltear ubh ó ubhagán uair sa mhí.

Seo an próiséas ina nascann an síogóit leis falla na broinne i.e. an inmheitriam.

Glaotar __________ ar nuair a bhuaileann speirm le hubh sa bhfeadán fallópach.

Cén míniú thíos a dhéanann cur síos ar an méad a tharlaíonn le linn míostrú (lá 1 - 5 den timthriall míosta)?

Cén míniú thíos a dhéanann cur síos ar an méad a tharlaíonn le linn lá 6 - 10?

Cén míniú thíos a dhéanann cur síos ar an méad a tharlaíonn le linn na laethanta torthúla (lá 11 - 16)?

Cuireann an phlacaint substaintí riachtanacha ó mháthar go páiste ag forbairt. Roghnaigh aon substaint a thrasnaíonn an srincne ón máthar go dtín páiste.

Cuireann an phlacaint substainí riachtanacha ó mháthar go páiste ag forbairt. Roghnaigh aon fuíollsubstaint a thrasnaíonn an srincne ón bpáiste go dtín máthar?

Líon an

'Séard is ciall le frithghiniúint ná. . .

Cén litir a léiríonn an t-ord ceart i leith an ama thart ar an mbreith?

Cad a ghlaotar ar an leanbh ag forbairt díreach i ndiaidh toirchiú?

Cad a ghlaotar ar an leanbh ag forbairt díreach i ráithe 2 agus 3?

Cad a ghlaotar ar an leanbh ag forbairt díreach i ráithe 1?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here