Aigéid agus Bunanna

Welcome to your Aigéid agus Bunanna

Cén pH a bheadh ag aigéad láidir?

Cén pH a bheadh ag bun láidir?

Cén pH a bheadh ag bun lag?

Cén pH a bheadh ag aigéad lag?

Cén pH a bheadh ag substaint neodrach?

Tá substaint le pH níos mó ná 0 agus faoi 7 . . .

Tá substaint le pH níos mó ná 7 agus faoi 14 . . .

Tá substaint le pH atá cothrom le 7 . . .

Cad a dhéanann táscaire i gcás na haigéid agus na bunanna?

Glaotar alcaile ar ___________ tuaslagtha in uisce?

Cad a tharlaíonn do phaipéar litmeas dearg in aigéad?

Cad a tharlaíonn do phaipéar litmeas dearg in alcaile?

Cén substaint a chuirtear sa bhúiréad?

Cén substaint a chuirtear sa bhfleascán cónúil?

Athraíonn litmeas i Hiodrocsaíd Soidiam ó dhath gorm go dearg tar éis toirt áirithe HCl a chur leis. Cén fáth go dtarlaíonn seo?

Déantar _________ + Uisce nuair a imoibríonn aigéad agus bun.

Cén comhdhúil soladach atá in easnamh (áit a bhfuil X) ón gcothromóid cothromaithe d'imoibriú neodrúcháin thíos?

HCl + NaOH --> X + H2O

Tá táscaire ag teastáíl chun pH leachta anaithnide (nach bhfuil ar eolas) a aimsiú. Cén ceann nach mbeadh oiriúnach?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here