An Córas Imshruthaithe – Croí, Fuil & Fuileadáin

Fáilte go  An Córas Imshruthaithe - Croí, Fuil & Fuileadáin

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Nuair atá sé (siad) ar oscailt is féidir le fuil sreabhadh trín aorta agus trín bhféith scamhógach.

Iompraíonn na fuileadáin seo (2) fuil amach as an gcroí.

Tagann fuil isteach sa seomra seo tar éis dó ocsaigin a bhailiú ós na scámhóga.

Nuair atá sé dúnta coimeádtar fuil san aitriam chlé.

Roghnaigh na ráitis cearta a bhaineann le hartairí.

Roghnaigh na ráitis cearta a bhaineann le féitheacha.

Is féidir le taom croí nó stróc a bheith mar thoradh ar artairí blocáltha. Roghnaigh aon chúis ceart a fhéadfadh a bheith leis an bhfadhb seo ón liosta thíos.

Cén fáth gur buntáiste iad fallaí tanaí na ribeadáín?

Tá matán oiriúnaithe sa chroí a chinntíonn nach dtuirsíonn sé. Cad is ainm don saghas matáin sin?

Cén chuid den bhfuil atá freagrach as. . . Ocsaigin a iompar

Cén chuid den bhfuil atá freagrach as. . . Téachtadh fola

Cén chuid den bhfuil atá freagrach as. . . Substaintí tuaslagtha a iompar & Teas a scaipeadh timpeall ar an gcorp

Cén chuid den bhfuil atá freagrach as. . . Ionfhabhtú a throid

Roghnaigh an rogha thíos nach oiriúnú ag fuilchorpíní dearga chun breis ocsaigine a iompar atá ann.

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here