Leictreachas, Inbhuanaitheacht & Fuinneamh Inathnuaite

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Leictreachas, Inbhuanaitheacht & Fuinneamh Inathnuaite . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cén tiontú fuinnimh a tharlaíonn i bpainéal gréine teasa?

Roghnaigh míbhuntáiste amháin a bhaineann le painéal gréine teasa a úsáid?

Cén tiontú fuinneamh a tharlaíonn i ndíleáiteoir anaeróbach ábhar go fuinneamh?

Roghnaigh na buntáistí ar fad a bhaineann le díleáiteoir anaeróbach a úsáid?

Conas a chabhraíonn insliú le feabhas a chur ar RFF?

Cén fáth a bhfuil teaschaidéal níos fearr do RFF tí ná coire, roghnaigh gach freagra ceart?

Cén chuma atá ar an todhchaí i dtaca le teicneolaíochtaí fuinnimh inathnuaite agus laghdú astaíochtaí CO₂?

Cén sprioc atá leagtha amach ag an rialtas do thodhchaí uasghrádaithe tí agus laghdú astaíochtaí CO₂ go 2030?

Cén gníomhaíocht a dhéanann cur síos ar ghiniúint leictreachais?

Roghnaigh na ráitis ar fad atá fíor maidir le hastaíochtaí CO₂ toisc giniúint leictreachais

Cad is inbhuanaitheacht ann?

Roghnaigh na difríochtaí ar fad idir fhuinneamh inathnuaite agus fuinneamh neamh-inathnuaite.

Cad is inbhuanaitheacht ann?

Cad léiríonn Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)?

Conas a bhíonn tionchar ag RFF maith ar chostas billí fuinnimh?

Cad é teicneolaíocht fuinnimh inathnuaite?

Cén tiontú fuinnimh a tharlaíonn i dtorbán gaoithe?

Roghnaigh aon ráiteas atá bréagach faoi thorbáin gaoithe

Foinsí Fuinnimh agus Fuinneamh an Todhchaí

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Foinsí Fuinnimh agus Fuinneamh an Todhchaí . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cad is inbhuanaitheacht ann?

Cad é an príomh foinse fuinnimh atá againn ar Domhan?

Is samplaí d'fhoinsí fuinnimh in-athnuaite iad.......

Is samplaí d'fhoinsí fuinnimh neamh-inathnuaite iad.......

Cad iad na buntáistí a bhaineann le foinsí fuinnimh neamh-inathnuaite?

Cé mhéad leictreachas na hÉireann a thagann ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite?

Cad é an phríomhbhuntáiste a bhaineann le fuinneamh na gréine?

Cén míbhuntáiste a bhaineann le tuirbíní gaoithe?

Fuinneamh

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Fuinneamh . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cad é an t-aonad ina tomhaistear obair?

Cén cineál fuinnimh a bhíonn ag corp mar gheall ar a ghluaiseacht?

Cad is fuinneamh poitéinsiúil ann?

Cad é an foirmle le haghaidh obair a ríomh?

Cad é príomhfhoinse fuinnimh ar domhan?

Is sampla d'fhuinneamh cinéiteach é........

Is sampla d'fhuinneamh leictreach é........

Is samplaí d'fhuinneamh ceimiceach iad........

Is samplaí d'fhuinneamh phoitéinsil iad........

Deir Dlí Imchoimeád an Fhuinnimh linn.......

I mbolgán solais, tiontaíotar............

I loingeán sínte, tiontaíotar............

I gcadhnra, tiontaíotar............

I dtriomadóir gruaige, tiontaíotar............

I bhfón soghluaiste, tiontaíotar............

Cad is caomhnú fuinnimh ann?

Is samplaí d'ídiú fuinnimh iad..........

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn ídithe i mbolgán solais ná.......

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn ídithe i gciotal ná.......

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn ídithe i dteilifís ná.......

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn ídithe i dtriomadóir gruaige ná.......

Ríomh an céatadán éifeachtúlachta an chiteal seo a leanas....

Ríomh an céatadán éifeachtúlachta na soilse Nollag seo a leanas....

An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cén próiseas a úsáideann plandaí chun carbón a ionsú ón atmaisféar?

Cad is ainm don bpróiséas trína gcuireann ainmhithe carbón ón atmaisféar?

Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach go leanann an nádúr ar aghaidh ag athchúrsáil carbóin?

Le linn fótaisintéise, cad iad na táirgí a tháirgeann plandaí?

Le linn riospráide, cad iad na táirgí a tháirgeann ainmhithe?

Nuair a thuaslagann thuilleadh dé-ocsaíd carbóin sa bhfarraige, éiríonn an t-uisce. . .

Cad a dhéanann miocrorgánaigh ar nós baictéir agus fungais sa timthriall carbóin?

Seachas dul tríd fótaisintéis, cad a tharlaíonn do dhé-ocsaíd charbóin san atmaisféar?

Sa timthriall carbóin, cén éifeacht a bhíonn ag dó breoslaí iontaise ar an atmaisféar?

Sa timthriall uisce, cad é an próiseas a tharlaíonn nuair a athraíonn uisce ó leacht go gal de bharr teas na gréine?

Cén téarma a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar nuair a thiteann uisce ó na scamaill ar ais go talamh?

Cad is brí leis an téarma 'insíothlú'?

Cad is ainm don bpróiséas trína gcailleann plandaí uisce tríd na duilleoga?

Sa timthriall uisce, cad a tharlaíonn don uisce tar éis dó a bheith insíothlaithe/scagtha tríd ithir agus carraigeacha sa talamh?

Cén chéim sa timthriall uisce ina athraíonn uisce ó ghás go leacht, agus foirmítear scamaill?

An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

Welcome to your An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

Welcome to your An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

Spástaisteal

Welcome to your Spástaisteal

Cérbh é/í chéad duine a seoladh isteach sa spás?

Cén bheirt a rinne an chéad siúlóid ar an nGealach?

Cad a úsáidtear chun cumhacht a chur ar fáil don Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta?

Cén sprioc atá ag NASA agus ESA faoi phlean Artemis 1?

Cén teicneolaíocht a cruthaíodh chun cultacha spásairí a dhéanamh atá anois in úsáid i gcultacha dóiteáin?

Cad iad na príomhghuaiseacha a bhaineann le spástaisteal do na spásairí?

Cén tábhacht a bhaineann le meaisíní leictreacardagraim a úsáidtear i leigheas inniu do spásairí?

Cén dá forbairt teicneolaíochta a d'eascraigh as na forbairtí atá déanta ar shatailítí?

Cén buntáiste sóisialta a bhaineann leis an spástaisteal?

Cén spriocanna atá ann don spástaiscéalaíocht sa todhchaí?

An tOllphléasc

Welcome to your An tOllphléasc

Staidéar ar an gcruinne lasmuigh d'atmaisféar an domhain

Tá an domhan i lár ár ngrianchóras agus fithisíonn gach rud eile é

Tá an ghrian i lár ár ngrianchóras agus fithisíonn gach rud eile é

Dúirt Galileo go bhfithisíonn na pláinéid an ghrian i gcruth ciorclach, chuir Kepler beagán leis - is i gcruth éilipseach a tharlaíonn an fithisiú.

Tugann fianaise le fios gur cruthaíodh ár gcruinne 13.8 billiún bliain ó shin tríd. . .

Glaotar an _______________ a bhí an-dlúth agus an-the ar thúsphointe na cruinne

Cén rogha thíos is fearr a chuireann síos ar mhéad ár gcuinne?

Foirmíodh na céad réalta agus réaltraí toisc. . .

Roghnaigh aon rogha thíos atá mar fhianaise don ollphléasec

Cad a deir Dlí Hubble?

Rátaí Imoibrithe

Welcome to your Rátaí Imoibrithe

Cad atá i gceist le himoibreáin?

Cad atá i gceist le táirgí?

Sainmhíniú ar ráta imoibrithe ná. . . .

Cén fad ón bhfoinse solais ag a bhfuil an ráta imoibrithe is airde sa bhfiosrú seo ar éifeacht déine solais ar ráta fótaisintéise sa phlanda Elodea?

Cén mais giosta a chúisíonn scaoileadh an toirt is mó CO₂ (i.e. táirge na riospráide)?

Cén éifeacht a bhíonn ag teocht ar ráta tuaslagtha taibléid in uisce?

Cén éifeacht ag achar dromchla ar ráta tuaslagtha taibléid in uisce?

Roghnaigh na himoibreáin ar fad ón gcothromóid do imoibriú atá tugtha

Roghnaigh na táirgí ar fad ón gcothromóid do imoibriú atá tugtha

Roghnaigh na táirgí ar fad ón gcothromóid do imoibriú atá tugtha

Cén ról a imríonn MnO₂ sa turgnamh seo?

Gan MnO₂ a bheith i láthair bheadh ráta an imoibrithe seo. . .

Roghnaigh aon fhachtóir ón liosta a bhfuil éifeacht aige ar ráta imoibrithe.

Cén ghás a ath-lasann birín beo?

Cén ghás a athraíonn aoluisce go dath bán bainniúil?

Cén ghás a athraíonn dhónn le pop?

CLEACHTADH

Welcome to your CLEACHTADH

sdfwffwfr

sdfwffwfr

Catagóirí