Foirmlí Tomhas: Dlús, Luas, Luasghéarú

Welcome to your Foirmlí Tomhas: Dlús, Luas, Luasghéarú

Cén rogha thíos a léiríonn an fhoirmle ceart do luas?

Cén roghanna thíos a léiríonn na haonaid do luasghéarú?

Cén roghanna thíos a léiríonn na haonaid do luas?

Cén rogha thíos a léiríonn an fhoirmle ceart do dhlús?

Cén rogha thíos a léiríonn an fhoirmle ceart do luasghéarú?

Cén roghanna thíos a léiríonn na haonaid do dhlús?

Tá déantóir hataí ag iarraidh dlús píosa mearcair a aimsiú. Is é 54g an mais agus 4cm³ a thoirt. Cén dlús atá ag an bpíosa mearcair?

Tá dlús 1g/cm³ ag uisce. Cén freagra thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar dhlús na liathróide?

Cén rogha thíos is fearr a dhéanann cur síos ar ghluaisne sa ghraf?

Cén rogha thíos is fearr a dhéanann cur síos ar ghluaisne sa ghraf?

Cén rogha thíos is fearr a dhéanann cur síos ar ghluaisne sa ghraf ag an bpointe léirithe?

Cén rogha thíos is fearr a dhéanann cur síos ar ghluaisne sa ghraf ag an bpointe léirithe?

Tá dlús 1g/cm³ ag uisce. Cén freagra thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar dhlús na liathróide?

Tá carr ag taisteal ag 120km/uair ar an mótarbhealach. Athraíonn an teorann luais go 80km/uair. Má mhoillíonn an carr go 80km/uair in 8 soicind cén luasghéarú a bhíonn aige?

Tá dlús 0.39g/cm³ ag liathróid leadóige. Is í 58g mais na liathróide, cén toirt atá ag an liathróid leadóige?

Ritheann páiste beag óna hathar. Clúdaíonn sí 8m i siopa bréagáin Smyths i 3 shoicind. Cén luas a bhí ag an bpáiste?

Sroicheann Rhasidat Adeleke luas 8.2m/s tar éis 12 soicind de rás 400m. Cén luasghéarú a bhí aici?

Taistealaíonn eitleán ó aerfort Bhaile Átha Cliath go Bordeaux na Fraince agus meánluas 965km/uair aige. Is 1.75 uair an chloig a thógann an turas. Cén fhad i km atá idir BÁC agus Bordeaux?

Iolrú agus Roinnt le Nodaireacht na hEolaíocht

Welcome to your Iolrú agus Roinnt le Nodaireacht na hEolaíocht

Simpligh.

Simpligh

Simpligh.

Simpligh

Simpligh

Simpligh

Conas Surdaí a Shimpliú

Welcome to your Conas Surdaí a Shimpliú

Simpligh √12

Simpligh 2√18

Simpligh √50

Simpligh 3√80

Simpligh 9√45

Simpligh √40000

Conas Surdaí a Iolrú 2

Welcome to your Conas Surdaí a Iolrú 2

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Conas Surdaí a Shuimiú agus a Dhealú

Welcome to your Conas Surdaí a Shuimiú agus a Dhealú

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Conas Surdaí a Iolrú 1

Welcome to your Conas Surdaí a Iolrú 1

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Simpligh an slonn seo a leanas

Conas Raon Sonraí a Aimsiú

Welcome to your Conas Raon Sonraí a Aimsiú

Aimsigh raon na sonraí seo a leanas {2,5,8,10,11,13}

Aimsigh raon na sonraí seo a leanas {6,8,7,10,3,15,5}

Aimsigh raon na sonraí seo a leanas {20,18,23,30,47,36}

Aimsigh raon na sonraí seo a leanas {-4,7,8,-10,8,10}

Aimsigh raon na sonraí seo a leanas {1.5 , 2.6 , 4.8 , 7.9 , 10.8}

Aimsigh raon na sonraí seo a leanas {-3.7 , -10.8 , 8.9 , 12.9 , -7.8 , 0}

An Córas Atáirgeadh Daonna

Welcome to your An Córas Atáirgeadh Daonna

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann ina ndéantar speirm.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann óna scaoiltear seamhan isteach sa faighin.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh fireann a iompraíonn speirm ó na huiríocha go dtín úiréadra.

Ainmnigh na píosaí AR FAD den gcóras atáirgeadh fireann a dhéanann seamhan.

Faightear na huiríocha sa chadairne, lasmuigh den gcorp. Cén fáth?

Tá eireaball na speirme freagrach as. . .

Tá ceann na speirme freagrach as. . .

Tá larchuid na speirme freagrach as. . .

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann ina stóráiltear uibheacha?

=

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann ina bhforbraíonn an síogóit/suth/féatas.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann a choimeádann béal na broinne dúnta?

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann ina dtarlaíonn toirchiú?

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann ina scaoiltear seamhan & trína dtagann an leanbh amach.

Ainmnigh an chuid den gcóras atáirgeadh baineann lena nascann an ubh toirchithe i.e. an síogóit.

Seo an próiséas ina scaoiltear ubh ó ubhagán uair sa mhí.

Seo an próiséas ina nascann an síogóit le falla na broinne i.e. an inmheitriam.

Glaotar __________ ar nuair a bhuaileann speirm le hubh sa bhfeadán fallópach.

Cén míniú thíos a dhéanann cur síos ar an méad a tharlaíonn le linn míostrú (lá 1 - 5 den timthriall míosta)?

Cén míniú thíos a dhéanann cur síos ar an méad a tharlaíonn le linn lá 6 - 10?

Cén míniú thíos a dhéanann cur síos ar an méad a tharlaíonn le linn na laethanta torthúla (lá 11 - 16)?

Cuireann an phlacaint substaintí riachtanacha ó mháthar go páiste ag forbairt. Roghnaigh aon substaint a thrasnaíonn an srincne ón máthar go dtín páiste.

Cuireann an phlacaint substainí riachtanacha ó mháthar go páiste ag forbairt. Roghnaigh aon fuíollsubstaint a thrasnaíonn an srincne ón bpáiste go dtín máthar?

'Séard is ciall le frithghiniúint ná. . .

Cad a ghlaotar ar an leanbh ag forbairt díreach i ndiaidh toirchiú?

Cad a ghlaotar ar an leanbh ag forbairt díreach i ráithe 2 agus 3?

Cad a ghlaotar ar an leanbh ag forbairt díreach i ráithe 1?

Cothromóid Líne a Aimsiú

Welcome to your Cothromóid Líne a Aimsiú

Aimsigh cothromóid líne a théann tríd na bpointí (1,2) agus (6,12).

Aimsigh cothromóid líne a théann tríd na bpointí (0,0) agus (5,-5).

Aimsigh cothromóid líne a théann tríd na bpointí (-4,-2) agus (2,16).

Aimsigh cothromóid líne a théann tríd na bpointí (6,6) agus (-4,11).

Aimsigh cothromóid líne a théann tríd na bpointí (100,2) agus (200,2).

Aimsigh cothromóid líne a théann tríd na bpointí (-4,3) agus (3,31).

Comhordanáidí Phointe a Aimsiú ar Ghraf

Welcome to your Comhordanáidí Phointe a Aimsiú ar Ghraf

Aimsigh an pointe ar an graf.

Aimsigh an pointe ar an graf.

Aimsigh an pointe ar an graf.

Aimsigh an pointe ar an graf.

Aimsigh an pointe ar an graf.

Aimsigh an pointe a bhfuil ar an líne gorm agus buí.

Catagóirí