Aigéid agus Bunanna

Fáilte go  Aigéid agus Bunanna

Cén pH a bheadh ag aigéad láidir?

Cén pH a bheadh ag bun láidir?

Cén pH a bheadh ag bun lag?

Cén pH a bheadh ag aigéad lag?

Cén pH a bheadh ag substaint neodrach?

Tá substaint le pH níos mó ná 0 agus faoi 7 . . .

Tá substaint le pH níos mó ná 7 agus faoi 14 . . .

Tá substaint le pH atá cothrom le 7 . . .

Cad a dhéanann táscaire i gcás na haigéid agus na bunanna?

Glaotar alcaile ar ___________ tuaslagtha in uisce?

Cad a tharlaíonn do phaipéar litmeas dearg in aigéad?

Cad a tharlaíonn do phaipéar litmeas dearg in alcaile?

Cén substaint a chuirtear sa bhúiréad?

Cén substaint a chuirtear sa bhfleascán cónúil?

Athraíonn litmeas i Hiodrocsaíd Soidiam ó dhath gorm go dearg tar éis toirt áirithe HCl a chur leis. Cén fáth go dtarlaíonn seo?

Déantar _________ + Uisce nuair a imoibríonn aigéad agus bun.

Cén comhdhúil soladach atá in easnamh (áit a bhfuil X) ón gcothromóid cothromaithe d'imoibriú neodrúcháin thíos?

HCl + NaOH --> X + H2O

Tá táscaire ag teastáíl chun pH leachta anaithnide (nach bhfuil ar eolas) a aimsiú. Cén ceann nach mbeadh oiriúnach?

Aigéid agus Bunanna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/dbgmata.ie/public_html/wp-content/plugins/quiz-master-next/php/classes/class-qmn-quiz-manager.php on line 881

Fáilte go  Aigéid agus Bunanna


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/dbgmata.ie/public_html/wp-content/plugins/quiz-master-next/php/classes/class-qmn-quiz-manager.php on line 990

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/dbgmata.ie/public_html/wp-content/plugins/quiz-master-next/php/classes/class-qmn-quiz-manager.php on line 1109

Roinnt fhada san ailgéabar

Fáilte go tráth na gceist ar Roinnt fhada san ailgéabar

Aimsigh toradh ar 6x³ + 20x² + 5x -21 ÷ 3x + 7

Aimsigh toradh ar y³ + 11y² + 31y + 6 ÷ y + 6

Aimsigh toradh ar n³ - 3n² + 3n - 2 ÷ n - 2

Aimsigh toradh ar

x4 +  4x³ + x² + x ÷ x² + 3x - 5

Aimsigh toradh ar

10p4 + 17p³ - 62p² + 30p -3 ÷ 2p² + 7p - 1

Aimsigh toradh ar 6x³ - 17x² + 16 ÷ 3x - 4

An tábla peiriadach, nascadh & struchtúr an adaimh

Fáilte go  An tábla peiriadach, nascadh & struchtúr an adaimh

'Séard atá i gceist le dúil ná. . .

'Séard atá i gceist le hadamh ná. . .

'Séard atá i gceist le comhdhúil ná. . .

Roghnaigh aon ráiteas thíos atá fíor faoi Leictreoin

Roghnaigh aon ráiteas thíos atá fíor faoi Neodrón

Roghnaigh aon ráiteas thíos atá fíor faoi Protón

An uasmhéid leictreoin ar gach fithis seachas fithis 1 ná...

Cén t-adamh a bhfuil a léaráid cumraíocht leictreoin léirithe san íomhá seo. . .

Cén t-adamh a bhfuil a léaráid cumraíocht leictreoin léirithe san íomhá seo. . .

Cén t-adamh a bhfuil a léaráid cumraíocht leictreoin léirithe san íomhá seo. . .

Cad atá comónta idir na dúile sa ghrúpa céanna ar an tábla peiriadach?

Deir riail an ochtréid. . .

Is adamh a fuair leictreo(i)n é. . .

Is adamh a chaill leictreo(i)n é. . .

Is nasc ina roinnean dhá adamh leictreon é. . .

Is nasc ina mbogann leictreo(i)n ó fhithis ag adamh amháín go fithis ag adamh eile é. . .

Má dheanann adamh i ngrúpa 2 nasc ianach caillfidh sé dhá leictreon. An lucht a bheidh ar ná. . .

Má dheanann adamh i ngrúpa 7 nasc ianach gnóthóidh sé leictreon amháin. An lucht a bheidh ar ná. . .

Má dhéanann adamh i ngrúpa 5 ian is lucht ___ a bheidh air.

Má dhéanann adamh i ngrúpa 1 ian is lucht ___ a bheidh air.

Ní chruthaíonn adaimh i ngrúpa 8 ian. An lucht a bhíonn orthu ná ___

Foirmle Clóiríd Alúmanam, comhdhúil déanta as Cloirín (Cl-) agus Alúmanam (Al³+), ná. . .

A: AlCl3
B: Al3Cl
C:
AlCl

Foirmle Aigéad Hidreaclórach, comhdhúil déanta as Hidrigin (H+) agus Clóirín (Cl-), ná. . .

A: HCl
B: H2Cl
C: H4Cl5

Foirmle Fosfíd Chailciam, comhdhúil déanta as Fosfar (P3+) agus Cailciam (Ca2+), ná. . .

A: CaP
B: Ca3P2
C: Ca
2P3

An Córas Imshruthaithe – Croí, Fuil & Fuileadáin

Fáilte go  An Córas Imshruthaithe - Croí, Fuil & Fuileadáin

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den croí atá lipéadaithe le bosca dearg.

Nuair atá sé (siad) ar oscailt is féidir le fuil sreabhadh trín aorta agus trín bhféith scamhógach.

Iompraíonn na fuileadáin seo (2) fuil amach as an gcroí.

Tagann fuil isteach sa seomra seo tar éis dó ocsaigin a bhailiú ós na scámhóga.

Nuair atá sé dúnta coimeádtar fuil san aitriam chlé.

Roghnaigh na ráitis cearta a bhaineann le hartairí.

Roghnaigh na ráitis cearta a bhaineann le féitheacha.

Is féidir le taom croí nó stróc a bheith mar thoradh ar artairí blocáltha. Roghnaigh aon chúis ceart a fhéadfadh a bheith leis an bhfadhb seo ón liosta thíos.

Cén fáth gur buntáiste iad fallaí tanaí na ribeadáín?

Tá matán oiriúnaithe sa chroí a chinntíonn nach dtuirsíonn sé. Cad is ainm don saghas matáin sin?

Cén chuid den bhfuil atá freagrach as. . . Ocsaigin a iompar

Cén chuid den bhfuil atá freagrach as. . . Téachtadh fola

Cén chuid den bhfuil atá freagrach as. . . Substaintí tuaslagtha a iompar & Teas a scaipeadh timpeall ar an gcorp

Cén chuid den bhfuil atá freagrach as. . . Ionfhabhtú a throid

Roghnaigh an rogha thíos nach oiriúnú ag fuilchorpíní dearga chun breis ocsaigine a iompar atá ann.

Fachtóiriú trí Ghrúpáil SS

Fáilte go tráth na gceist ar Fachtóiriú trí Ghrúpáil SS

Fachtóirigh an slonn

ac - ad - bd + bc

Fachtóirigh an slonn

3rs - s + 12r - 4

Fachtóirigh an slonn

8ax - 14bx + 4ay - 7by

Fachtóirigh an slonn

9a² - 6ab + 12ac - 8bc

Fachtóirigh an slonn

10de - df - 5ef + 2d²

Fachtóirigh an slonn

2b³ + 3a³ + 3ab² + 2a²b

An Modh Eolaíoch

Fáilte go  An Modh Eolaíoch

Buille faoi thuairim bunaithe ar eolas agus taithí ar an toradh a bheidh ar thurgnamh atá i gceist le . . .

Cad atá i gceist le cóimheastóir?

Seo nóta a choimeádann tú i do chóipleabhar turgnaimh de na hathruithe ar fad a tharla le linn turgnaimh

Seo an athróg sa turgnamh a dhéanann an t-eolaí tomhais ar. Úsáidtear na sonraí a bhailítear mar thorthaí an tugnaimh.

Seo an athróg sa turgnamh a athraíonn an t-eolaí.

Déanann dalta turgnamh chun éifeacht aclaíochta ar chuisle a fhiosrú. Aimsíonn siad a gcuisle tar éis sos 5 nóiméad, tar éis siúl go mall ar feadh 5 nóiméad agus tar éis rith go tapaidh ar feadh 5 nóiméad. Cad í an athróg spleách sa turgnamh seo.

Déanann dalta turgnamh chun éifeacht aclaíochta ar chuisle a fhiosrú. Aimsíonn siad a gcuisle tar éis sos 5 nóiméad, tar éis siúl go mall ar feadh 5 nóiméad agus tar éis rith go tapaidh ar feadh 5 nóiméad. Cad í an athróg neamh-spleách sa turgnamh seo.

Déanann dalta turgnamh chun éifeacht aclaíochta ar chuisle a fhiosrú. Aimsíonn siad a gcuisle tar éis sos 5 nóiméad, tar éis siúl go mall ar feadh 5 nóiméad agus tar éis rith go tapaidh ar feadh 5 nóiméad. Cad é an cóimheastóir sa turgnamh seo.

Cén rogha thíos a atá mar an sampla is fearr de fhoinse iontaofa?

Déanann dalta turgnamh le fiosrú an bhfuil éifeacht ag teocht uisce ar an am a thógann sé ar thaibléad vitimín C tuaslagtha. Cuireann siad taibléad amháín i 200ml uisce ag 20 céim C (teocht an tseomra), 40 céim C, 600 céim C, 800céim C agus 100 céim C. Tomhaiseann siad an líon soicind go dtí go bhfuil an taibléad tuaslagtha. Cad í an athróg spleách sa chás seo?

Déanann dalta turgnamh le fiosrú an bhfuil éifeacht ag teocht uisce ar an am a thógann sé ar thaibléad vitimín C tuaslagtha. Cuireann siad taibléad amháín i 200ml uisce ag 20 céim C (teocht an tseomra), 40 céim C, 600 céim C, 800céim C agus 100 céim C. Tomhaiseann siad an líon soicind go dtí go bhfuil an taibléad tuaslagtha. Cad í an athróg neamh-spleách sa chás seo?

Déanann dalta turgnamh le fiosrú an bhfuil éifeacht ag teocht uisce ar an am a thógann sé ar thaibléad vitimín C tuaslagtha. Cuireann siad taibléad amháín i 200ml uisce ag 20 céim C (teocht an tseomra), 40 céim C, 600 céim C, 800céim C agus 100 céim C. Tomhaiseann siad an líon soicind go dtí go bhfuil an taibléad tuaslagtha. Cad é an cóimheastóir sa chás seo?

Déanann dalta turgnamh le fiosrú an bhfuil éifeacht ag teocht uisce ar an am a thógann sé ar thaibléad vitimín C tuaslagtha. Cuireann siad taibléad amháín i 200ml uisce ag 20 céim C (teocht an tseomra), 40 céim C, 600 céim C, 800céim C agus 100 céim C. Tomhaiseann siad an líon soicind go dtí go bhfuil an taibléad tuaslagtha. Cad iad na hathróga a choimeádtar tairiseach (gan athrú) sa turgnamh?

Seo freagra ar an hipitéis bunaithe ar na sonraí bailithe mar thorthaí agus míniú tugtha ar an ngaol idir na hathróga, na torthaí agus an hipitéis.

Méadú Lúibíní SS

Fáilte go tráth na gceist ar Méadú Lúibíní SS

Iolraigh agus fachtóirigh

2(a + 3)

Iolraigh agus fachtóirigh

y(2y² - 4)

Iolraigh agus fachtóirigh

2x (x² - y)

Iolraigh agus fachtóirigh

(6x - 3) (2x - 1)

Iolraigh agus fachtóirigh

(x + 5)²

Iolraigh agus fachtóirigh

(2x - 3)(4 - 5x + x²)

Iolraigh agus fachtóirigh

(y + 5)(y² - 2y + 6)

Iolraigh agus fachtóirigh

(2a² + 3a - 4)(a - 3a + 2)

Cothromoidí Cearnacha SS

Fáilte go tráth na gceist ar Cothromoidí Cearnacha SS

Fachtóirigh an slonn

y² + 5y + 4

Fachtóirigh an slonn

2x² + 7x + 5

Fachtóirigh an slonn

2x² - 5x - 3

Fachtóirigh an slonn

2a² + a - 15

Fachtóirigh an slonn

3x² + 14x - 24

Fachtóirigh an slonn

4x² + 2x - 12

Córas Díleáite agus Bithmhóilíní (Bia)

Fáilte go  Córas Díleáite agus Bithmhóilíní (Bia)

'Séard is einsím ann ná. . .

I gcás díleá stáirse ainmnigh an SUBSTRÁIT

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe E?

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe B?

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

I gcás díleá stáirse ainmnigh an TÁIRGE

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe C?

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe A?

Roghnaigh aon chuid den gcóras dileáite ina dtarlaíonn díleá fisiceach.

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard próitéine?

Cad atá i gceist leis an téarma aiste bia cothrom?

Ainmnigh an chuid den gcóras lipéadaithe D?

Roghnaigh aon chuid den gcóras dileáite ina dtarlaíonn ionsú cothaithigh.

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

Roghnaigh aon chuid den gcóras dileáite na dtarlaíonn díleá ceimiceach.

Cén téarma a dhéanann an cur síos thíos sainmhíniú air. . .

Roghnaigh gach ról atá ag uisce sa chorp.

I gcás díleá stáirse ainmnigh an EINSÍM

Cén dá bithmhóilín a bhfuil gá le píosaí beaga dóibh san aiste bia leis an corp a choimeád sláintiúil?

Cén saghas carbaihiodráite a scaoileann fuinneamh go tapaidh agus a mhaireann go gearrthéarmach?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard mianraí?

Cén ceann acu seo nach bithmhóilín é?

Roghnaigh na téarmaí thíos a bhfuil baint acu le díleá ceimiceach

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard vitimíní?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard saille?

Cén bithmhóilín a spreagann imfhascadh sa chóras díleáite?

Cén bithmhóilín a chabhraíonn le fás agus deisiú matáin?

Aithin gach bia/deoch a roghnófá dá mbeadh tú ag lorg leibhéal ard stáirse (carbaihiodráit casta)?

Catagóirí