Polasaí Príobháideachais

Cé atá ionainn?

‘Sé www.dbgmata.ie an suíomh idirlín atá againn.

Tagairtí

Nuair a fhágann cuairteoirí tagairt ar an suíomh againne bailímid na sonraí a thaispeántar san fhoirm teagmhála, agus seoladh IP agus eolas ar bhrabhsálaí an chuairteora le cabhrú le SPAM a aithint.

D’fhéadfaí sreang anaithnithe bunaithe ar do chuairt (hais) a chur ar fáíl do sheirbhís Gravatar le feiceáil an bhfuil úsáíd á mbaint as. Tá polasaí príobháideachais na seirbhíse Gravatar ar fáíl anse: https://automattic.com/privacy/. I ndiaidh do thagairt a cheadú beidh do phictiúr próifíle ar fáíl go poiblí i gcomhthéacs na tagartha.

Meáin

 Má dhéanann tú íomhánna a uaslódáíl go dtín suíomh, ba chóir duit a bheith cinnte gan íomhánna le heolas ar shuíomh leabaithe iontu a uaslódáíl (EXIF GPS). Is féidir le cuairteoirí ar an suíomh an t-eolas seo a bhaint ó aon íomhá ina bhfuil an t-eolas leabaithe ar an suíomh.

Fianáín

Má fhágann tú tagairt ar an suíomh againne is féídir leatsa rogha a dhéanamh d’ain, seoladh ríomhphoist agus fianáin a shábháíl. Is ar bhonn éascacht atá sé seo ionas nach gá an t-eolas a iontráíl arís ar an suíomh – mairfidh na fianáín seo ar feadh bliana.

Má thugann tú cuairt leathanach ar gá logáíl isteach ann, eagróimí fianán sealadach le fáil amach an nglacann do bhrabhsálaí le fianáin. Níl aon eolas pearsanta sa fianán seo agus scriostar é nuair a dhúnann tú an fhuinneog.

Nuair a logálann tú isteach, eagróimí cúpla fianán le do shonraí logála isteach agus do shainroghanna scáileáin pearsanta a shábháíl. Mairean fianáin bainteach le logáíl isteach ar feadh dhá lá, agus maireann fianáin faoi shainroghanna scáileáín pearsanta ar feadh bliana. Má bhrúnn tú ar “Cuimhnigh Orm” cuimhneofar ar do shonraí logáíl isteach ar feadh coidhcíse. Má logálann tú amach as do chuntas scriosfar do chuid fianáín logála isteach.

Má dhéanann tú athrú ar nó má fhoilsíon tú alt sábhálfar fianán eile. Níl aon eolas pearsanta sa bhfianán seo, níl ann ach eolas aitheanta ar an alt atá i gceist. Maireann sé ar feadh lá amháin.

Abhar leabaithe ó shuíomhanna eile

Is féidir go mbeidh ábhar ó shuíomhanna eile leabaithe in ábhar ar an suíomh seo (m.sh físeáín, íomhánna, ailt srl.). Iompraíonn ábhar leabaithe sa tslí céana agus a dhéanfadh sé dá dtabharfaí cuairt ar an suíomh eile sin.

D’fhéadfadh na suíomhanna seo eolas a bhailiú fú , fianáin a úsáíd, rianú páirtí triarach a leabú, agus d’idirghníomhaíocht le hábhar leabaithe a rianú, san áireamh leis seo tá rianú ar d’idirghníomhaíochtaí má tá tú logailte isteach ar an suíomh sin.

D’fhéadfadh na suíomhanna sin eolas a bhailiú fútsa, fianáin a úsáid, rianú breise ag páirtí eile a úáíd agus monatóireacht a dhéanamh ar do chuid idirghníomhaíochta leis an ábhar leabaithe.

Lena roinnimid do chuid sonraí

Má iarrann tú ar phasfhocal nua nó athshocrú pasfhocail sabhálfar seoladh IP.

Méad ama a choimeádtar do shonraí

Má fhagann tú tagairt coimeádtar an tagairt agus a mheiteashonraí ar feadh tréimhse gan chríoch. Is chun gur féidir aon tagairtí leantacha a aithint agus a cheadú gan fanacht ar mheasúnú a dhéantar é seo. 

Más rud é go gcláraíonn úsáideoirí ar ár suíomh déanaimid a gcuid eolais pearsanta a stóráil ar a bpróifíl. Is féidir le húsáideoir ar bith a gcuid sonraí pearsanta a fheiceáíl, a athrú agus a scrosadh aon am is mian leo (seachas ainm úsáideora – ní féidir é seo a athrú). Is féidir le lucht riaracháín an suímh an t-eolas seo a fheiceáíl agus a athrú freisin.

Cén cearta atá agatsa i leith do shonraí

Má tá cuntas agat ar an suíomh seo, nó má ta tagairtí fágtha agat, is féidir leat comhad le sonraí ata againn ort a iarraidh, beidh aon sonraí tugtha agat dúinn san áireamh anseo. Is féidir leat iarradh orainn aon sonraí pearsanta leat atá againn a scriosadh. Níl sonraí atá sé de dhualgas orainn a choimeád san áireamh anseo m.sh ar chúiseanna slándála nó dleathúil.

Cá seoltar do shonraí

Is féidir tagairtí a fhágann cuairteoirí a chur tríd braiteoir SPAM chun iad a sheiceáil