Tiontú Aonaid Físean Céim ar Chéím + Ceisteanna Cleachtadh

Is físeán é seo thugann samplaí céim ar chéim ar conas aonaid a thiontú ó aonad amháin go haonad eile.  Tugann sé míniú & réamhrá freisin ar bhileog oibre a théann leis.  Ar an mbileog oibre sin tá ceisteanna ar féidir iad a dhéanamh mar chleachtadh breise.

Torthai Foghlama: Domhan Fisiceach 2 Nádúr na hEolaíocht 2, 7