Na Pláinéid

sraith físeáin agus bileog ceisteanna anseo bunaithe ar chomparáid a dhéanamh idir phláinéid éagsúla i mBealach na Bó Finne.

 

Torthaí Foghlama: Domhan agus Spás 3, Nádúr na hEolaíochta 1, 4