Tacair: Tús le Tacair

Físeán a thugann réamhrá ar na tacair chomh maith le míniú thosaigh ar eocharfhocail bainteach leis na tacair agus bunscileanna a bheidh ag teastáil.

Féach ar an bhfíseán le buntuiscint a thabhairt duit nó le meabhrú duit ar an méad atá bainteach le tacair.  Bain triail as na ceisteanna ann mar chleachtadh duit féin.

Torthaí Foghlama: Uimhreas 5a, Uimhreas 5b