Tacair: Cleachtadh MRB

Fadhb mhatamaiticiúil ina dteastaíonn eolas ar thacair chomh maith le scileanna mata ginearálta an mhata.  Tugtar tasc do dhaltaí agus caithfidh siad tabhairt faoi agus ceisteanna a théann leis a fhreagairt

Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin.

Torthaí Foghlama: Uimhreas 5a, Uimhreas 5b, Uimhreas 5c, Uimhreas 5d, Uimhreas 5e