Uimhreas: Slánuimhreacha

Réamhrá ar slánuimhreacha agus uimhirlínte.  Tá bileog oibre ag dul leis an méad atá sa bhfíseán le leathnú ar an mbuneolas agus le deis cleachtadh a thabhairt do dhaltaí.

Féach ar an bhfíseán le buntuiscint a thabhairt ar shlánuimhreacha, bain triail as na ceisteanna ar an mbileog oibre le snas a chur ar do scileanna.

Tá bileog oibre a théann leis an bhfíseán seo ar fáil anseo Bileog-Oibre-Slánuimhreacha

Torthaí Foghlama: Uimhreas 1A