Roicéadeolaíocht

Is físeán é seo a leagann amach tasc roicéadeolaíochta ach le heolas lárnach don topaic clúdaithe agus mínithe freisin.  Tá bileog ceiteanna ag dul leis an tasc.

Spriocanna Foghlama: Domhan agus Spás 8, Domhan Fisiceach 7