Staitisticí: Meáin Staitisticiúla

Míníonn an físeán seo an difríocht idir na meáin staitisticiúla agus tá samplaí ar conas meán, mód, airmheán agus raon a ríomh i gceart.

Cabhróidh an físeán seo leat idirdhealú idr meán, mód, airmheán agus raon agus bain úsaid as na ceisteanna ann le feiscint an bhfuil tú ábalta iad a ríomh go cruinn.

Úsáid an físeán seo mar réamhrá chun idirdhealú idir agus sainmhíniú a thabhairt ar mheán, mód, airmheán agus raon.  Úsaid na ceisteanna mar chleachtadh, mar shampla le tacú leo nó mar áis súil siar.

Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 3e