Staitisticí: Léaráid Ghais agus Duillí

Tá samplaí sa bhfíseán seo conas léaráidí ghais agus duillí a chur le chéile i slí cruinn soiléir.  Tá bileog oibre chomh maith a chuireann leis an méad atá sa bhfíseán.

Bain triail as na ceisteanna sa bhfís agus sa bhileog oibre mar chleachtadh duit féin.  Stop agus tosaigh an físeán le do chuid oibre féin a sheiceáil agus le modh a chinntiú duit féin.

Torthaí Foghlama: Staitisicí & Dóchúlacht 3d