Fíor nó Fake News – Taobh Dorcha na Gealaí

Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.  Féach ar an bhfíseán, aimsigh dhá fhoinse éagsúil a fhreagraíonn an cheist agus tar suas le do chonclúid féin bunaithe ar sin.

Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaíochta 6, 8