Tacair: Fadhbanna a réiteach ina bhfuil léaráídí Venn

Físeán a thugann an t-eolas agus na scileanna ar fad clúdaithe go dtí seo ar na tacair san áireamh chun ceisteanna, cuid acu atá dúshlánach, a réiteach.

Is fearr an físean seo a úsaid mar áis súil siar chun dúshlán a thabhairt duit féin agus ceisteanna á fhreagairt.  Seinn an físeán, stop ag ceist, bain triail as an gceist agus seinn an físeán arís chun do fhreagra a chinntiú nó botúin a cheartú.

Torthaí Foghlama: Uimhreas 5a, Uimhreas 5b, Uimhreas 5c, Uimhreas 5d, Uimhreas 5e