Tacair: Difríocht Tacair

Físeán a úsáideann an t-eolas gnóthaithe roimhe seo agat ar na tacair chun tabhairt faoi difríocht idir thacair a mhíniú agus amplaí ar a úsáid a thabhairt.

Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar an difríocht idir thacair a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Torthaí Foghlama: Uimhreas 5c, Uimhreas 5d