Comhdhúile a ainmniú agus foirmlí a ríomh

Tá físeán anseo a mhiníonn conas gur féidir comhúile ianacha a ainmniú agus a bhfoirmlí a aimsiú.  Taispeánann an físeán modh céim ar chéim le cinntiú go bhfuil an próiséas soiléir.  Tá tasc agus ceisteanna le cleachtadh breise a dhéanamh.

Torthaí Foghlama: Domhan Ceimiceach 3, 5