Uimhreas: Céatadán Brabúis & Céatadán Caillteanais

Tógann an físeán seo ar chéatadán agus an obair sin a chur i gcomhthéacs airgeadais le samplaí réalaíocha ón bhfíorsaol.

Úsáid an físeán le cabhrú leat brabús agus caillteanas a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Torthaí Foghlama: Uimhreas 2c