Uimhreas: CBL

Tógann an físeán seo ar chéatadán agus ar an obair ar bhrabús agus caillteanas.  Nascann sé leis an gcóras CBL lena mbuaileann daltaí sa saol laethúil.

Úsáid an físeán le cabhrú leat a bheith abalta CBL a chur le hábhar nó praghas ábhar gan CBL a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Torthaí Foghlama: Uimhreas 2c