Bunús Aigéid agus Bunanna + Físcheisteanna

Tugann an físeán seo bunús ar theoiric bainteach le haigéid agus bunanna.  Tá tasc mar chuid den bhfíseán agus ceisteanna le cleachtadh breise a dhéanamh.