Bitheolas Ardteiste

An Córas Atáirgeadh Daonna

Léaráid lipéadaithe a tharaingt den gcóras atáirgeadh fireann

Léaráid lipéadaithe a tharraingt den gcóras atáirgeadh baineann

Feidhm na bpíosaí éagsúla a thabhairt

struchtú agus feidhm

 

Timthriall míosta, ubh & gnéashormóin

Cur síos a dhéanamh ar staideanna éagsúla an timthriaill míosta

Míniú nach díreach mar an gcéanna a bhíonn gach timthriall míosta

Cur síos a dhéanam ar fhorbairt ubh agus falacail graaafach go corpus luteum

Cur síos a dhéanamh ar ról an fhalacail ghrafaich

Cur síos a dhéanamh ar ról an corpus luteum

Na ceithre gnéashormón a rialaíonn an timthriall míosta a ainmniú

Cur síos mion a dhéanamh ar ról (FSH, LH, Éastraigin, Progaistearóin)

Cur síos a dhéanamh ar chomhéifeachtaí na hormóin chun an timthriall míosta a rialú

An Timthriall Míosta, An Ubh agus Na Hormóin

 

Toirchú, Forbairt Linbh & Mí-Oird Torthúlachta

Sainmhíniú a thabhairt ar thoirchiú

Míniú go dtarlaíonn toirchiú sa bhfeadán fallópach

Cur síos a dhéanamh ar struchtú speirm le cabhrú le taiisteal & ubh a thoirchiú

Sainmhíniú a thabhairt ar ionphlandú

Cur síos a dhéanamh ar fhorbairt libh ó shíogóit, moral, blastaicist, suth & féatas

Cur síos a dhéanamh ar mhí-ord torthúlachta, cúis leis agus cóiriú air

Toirchiú, Forbairt Linbh agus Mí-Ord Torthúlachta

 

Placaint, Srincne & Forbairt Sutha

Idirdhealú idir ról an phlacaint agus ról an srincne

Trí fheidhm ag an bplacaint a thabhairt agus a mhíniú

Cur síos a dhéanamh ar struchtúr an bhlastaicist

Cur síos a dhéanamh ar ról hormón HGC

Cur síos a dhéanamh ar stíl maireachtála oiriúnach d’fhorbairt sláintiúil sutha

Placaint, Srincne & Forbairt an tSutha​

Toircheas, Breith & Frithghiniúint

Míniú cathain a thosaíonn toircheas agus an fhad a mhaireann sé

Cur sos a dhéanamh ar fhorbairt an tsutha ó ionphlandú go breith

Dhá ról cosanta ag an sreabhán aimníneach a mhíniú

Míniú cad atá i gceist le tinneas clainne

Cur síos mion a dhéanamh ar 3 chéim an tinnis clainne

An hormón a spreagann tal bainne a ainmniú

Cur síos a dhéanamh ar chomhdhéanamh colostrum agus buntáistí beathú cíche

Modh frithghiniúna amháín a ainmniú agus cur síos a dhéanamh ar

toircheas agus frithghiniúint

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here