Tacair: Aontas & Idirmhír Tacar

Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí ar aontas agus idirmhír tacair a ríomh agus conas ceisteanna a dhéanamh bunaithe orthu.

Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar ríomh agus úsaid aontas agus idirmhír.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Torthaí Foghlama: Uimhreas 5a,Uimhreas 5d