Dóchúlacht: Seansúlacht agus an scala dóchúlachta

Tugann an físean seo réamhrá ar sheansúlacht agus ar an scála dóchúlachta.  Nascann sé cur síos i bhfocail le cur síos matamaiticiúil.

Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar.

Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 2a