Dóchúlacht: Gráinneog Dhána, Fadhb Mhatamaiticiúil

Fadhb mhatamaiticiúil a theastaíonn eolas ar an dóchúlacht.  Cuirtear ceisteanna  ar an bhfíseán féin atá le freagairt maraon le ceisteanna pleanála agus machnaimh.

Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin.

Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 1a, 1b, 2a