Ailgéabar: Cothromóidí i bhfocail

Is físeán é seo a thaispeánann conas ceist i bhfocail a athrú go hailgéabar; úsaidear modh céim ar chéim chun é seo a dhéanamh.

Stop an fís roimh cheist agus bain triail as é a dhéanamh tú féin, seinn an físeán arís chun do fhreaga a chinntiú nó le cabhrú leat botún a aimsiú agus a cheartú.

Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 1b