Ailgéabar, ní fiú é, an fiú?

Meascán idir vlag agus samplaí d’úsáid an ailgéabair sa ghnáthshaol.  Níl aon mhata casta ann.  Is físeán maith é chun bunthuiscint a thabhairt ar an ailgéabar.

Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2, 3a