Ailgéabar: Difríocht dhá chearnóg

Míníonn an físeán seo conas fachtóiriú trí dhifríocht dhá chearnóg a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh

Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsáid chun fachtóiriú trí dhifríocht dhá chearnóg a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chunceisteanna ailgéabracha a dhéanamh.

Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 3d