Dóchúlacht: Fothorthaí Féideartha a Liostú

Sa bhfíseán seo tugtar réamhra ar théarmaí nua agus dírítear ar fothorthaí féideartha. Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh.

Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar.

Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 1b