Junior Cycle Science

 • Ailgéabar: Fachtóiriú trí ghrúpáil

  Míníonn an físeán seo  conas fachtóiriú trí ghrúpáil a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsáid chun fachtóiriú trí ghrúpáil a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Difríocht dhá chearnóg

  Míníonn an físeán seo conas fachtóiriú trí dhifríocht dhá chearnóg a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsáid chun fachtóiriú trí dhifríocht dhá chearnóg a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Cothromóidí Cearnacha

  Míníonn an físeán seo conas cothromóidí cearnacha a réiteach céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsaid chun fachtóiriú simplí a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin ann chun[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Fachtóiriú simplí céim ar chéim

  Míníonn an físeán seo conas fachtóiriú simplí ailgéabrach a dhéanamh céim ar chéim.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Déan cleachtadh ar mhodh cruinn a úsaid chun fachtóiriú simplí a dhéanamh.  Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil níos mó ná slí amháin chun ceisteanna ailgéabracha a dhéanamh. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Méadú & Roinnt Ailgéabrach

  Is físeán é seo a thugann réamhrá ar na heochairfhocail agus ar na bunscileanna a bhaineann le méadú agus roinnt san ailgéabar. Míniú ar na scileanna bunúsacha atá tábhachtach sa mhéadú agus sa roinnt ailgéabrach.  Féach air nuair a thosaíonn tú ar an ailgéabar nó chun scileanna a mheabhrú duit. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar: Suimiú & Dealú Ailgéabrach

  Is físeán é seo a thugann réamhrá ar eochairfhocail agus ar bhunscileanna a bhaineann le suimiú agus dealú san ailgéabar. Míniú ar na scileanna bunúsach atá tábhachtach sa suimiú agus sa dealú  ailgéabrach.  Féach air nuair a thosaíonn tú ar an ailgéabar nó chun scileanna a mheabhrú duit. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2a,[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Ailgéabar, ní fiú é, an fiú?

  Meascán idir vlag agus samplaí d'úsáid an ailgéabair sa ghnáthshaol.  Níl aon mhata casta ann.  Is físeán maith é chun bunthuiscint a thabhairt ar an ailgéabar. Torthaí Foghlama: Ailgéabar & Feidhmeanna 2, 3a

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Gráinneog Dhána, Fadhb Mhatamaiticiúil

  Fadhb mhatamaiticiúil a theastaíonn eolas ar an dóchúlacht.  Cuirtear ceisteanna  ar an bhfíseán féin atá le freagairt maraon le ceisteanna pleanála agus machnaimh. Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a fhreagairt freisin. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 1a, 1b,[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Foirmle na dóchúlachta

  Taispeánann an físean seo conas dóchúlacht a ríomh ag úsaid foirmle na dóchúlachta.  Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta  de réir mar a théann an físeán ar aghaidh Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar. Torthaí Foghlama: Staitisticí &[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Seansúlacht agus an scala dóchúlachta

  Tugann an físean seo réamhrá ar sheansúlacht agus ar an scála dóchúlachta.  Nascann sé cur síos i bhfocail le cur síos matamaiticiúil. Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 2a

  Tuilleadh Eolais