Junior Cycle Science

 • Dóchúlacht: Fothorthaí Chomhdhóchúlacha

  Tógann an físeán seo ar atá clúdaithe maidir leis an dóchúlacht go dtí seo chun díriú ar fhothorthaí comhdhóchúlacha. Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar. Torthaí Foghlama: Staitisticí & Dóchúlacht 1b

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Bunphrionsabail an chomhairimh

  This video focuses on the basic principles of counting using a formula. Sample questions are used which become more complex as the video progresses. Use the video to learn new terms and do questions as practice or as a review. Learning Outcomes: Statistics & Probability 1b

  Tuilleadh Eolais
 • Dóchúlacht: Fothorthaí Féideartha a Liostú

  Sa bhfíseán seo tugtar réamhra ar théarmaí nua agus dírítear ar fothorthaí féideartha. Úsáidtear ceisteanna samplacha a éiríonn níos casta de réir mar a théann an físeán ar aghaidh. Úsáid an físeán chun téarmaí nua a fhoghlaim agus chun ceisteanna a dhéanamh mar chleachtadh nó mar dhul siar. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Fíor nó Fake News – Taobh Dorcha na Gealaí

  Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.  Féach ar an bhfíseán, aimsigh dhá fhoinse éagsúil a fhreagraíonn an cheist agus tar suas le do chonclúid féin bunaithe ar sin. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Fíor nó Fake News – Trump agus Athrú Aeráide

  Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa. Féach ar an bhfíseán, déan taighde ar an méad atá ann agus déan cinneadh duit féin an bhfuil an ráiteas fíor nó bhfuil sé[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Fíor nó Fake News – Putóg Dhubh

  Is físeán é seo le ráiteas a fuaireamar sna meáin nó meán shóisíolta.  Is cleachtadh maith é díbh agus sibh ag obair ar fhoinsí eolais iontaofa.  Féach ar an bhfíseán, aimsigh dhá fhoinse éagsúil a fhreagraíonn an cheist agus tar suas le do chonclúid féin bunaithe ar sin. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Dúshlán Tapaidh – Códbhriseadh

  Aimsigh freagraí ar na leideanna éagsúla, tóg an chéad litir ó gach freagra chun cód eolaíoch a aimsiú. Torthaí Foghlama: Nádúr na hEolaíochta

  Tuilleadh Eolais
 • Athróga agus Graif

  Is físeán é seo a thugann míniú ar athróga, treoirlínte ar conas graf a tharraingt go cruinn agus cúpla sampla ar thurgnaimh mar chleachtadh ar athróga agus graif.  Is féidir na turgnaimh a dhéanamh tú féin agus triail a bhaint as na graif a tharraingt mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Nádúr[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Teoiric na hÉabhlóide trí Roghnú Nádúrtha

  Is físeán é seo a dhéanann cur síos ar conas a tháinig Darwin agus Wallace suas le teoiric na héabhlóide.  Tugann sé míniú leathan ar phróiséas na héabhlóide chomh maith le fianaise a thacaíonn leis an teoiric.  Tá ceisteanna a théann leis an bhfís agus cúpla ceist a leathnaíonn ar[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Gluaisne: Foirmle Luas a úsáíd + Ceisteanna Cleachtadh

  Is físeán é seo atá dírithe ar conas an fhoirmle do luas a úsáid agus a athrú chun Luas, Fad agus Am a ríomh nuair atá dhá phíosa eolais tugtha. Torthaí Foghlama: Domhan Fisiceach 2

  Tuilleadh Eolais