U5 Tacair

 • Tacair: Cleachtadh MRB

  Fadhb mhatamaiticiúil ina dteastaíonn eolas ar thacair chomh maith le scileanna mata ginearálta an mhata.  Tugtar tasc do dhaltaí agus caithfidh siad tabhairt faoi agus ceisteanna a théann leis a fhreagairt Féach ar an bhfíseán agus freagair na ceisteanna a thagann suas ann.  Déan cinnte ceisteanna pleanála agus machnaimh a[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Fadhbanna a réiteach ina bhfuil léaráídí Venn

  Físeán a thugann an t-eolas agus na scileanna ar fad clúdaithe go dtí seo ar na tacair san áireamh chun ceisteanna, cuid acu atá dúshlánach, a réiteach. Is fearr an físean seo a úsaid mar áis súil siar chun dúshlán a thabhairt duit féin agus ceisteanna á fhreagairt.  Seinn an[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Difríocht Tacair

  Físeán a úsáideann an t-eolas gnóthaithe roimhe seo agat ar na tacair chun tabhairt faoi difríocht idir thacair a mhíniú agus amplaí ar a úsáid a thabhairt. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar an difríocht idir thacair a ríomh.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Aontas & Idirmhír Tacar

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí ar aontas agus idirmhír tacair a ríomh agus conas ceisteanna a dhéanamh bunaithe orthu. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar ríomh agus úsaid aontas agus idirmhír.  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama: Uimhreas[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: An t-Uilethacar, Bunuimhir Tacar & Comhlánú Tacair

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de úsaid an uilethacair, conas comhlánú tacair a ríomh agus an méad a bhaineann le bunuimhir tacair. Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar úsaid uilethacar, comhlánú tacair agus bunuimhir..  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Fo-thacair

  Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de oibríochtaí ag úsáid tacair agus fo-thacair.  Tá ceisteanna samplacha oibrithe chomh maith ann. Úsáid an físeán le cabhrú leat buntuiscint a fháil ar obair le tacair agus fo-thacair agus féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh. Torthaí Foghlama:[...]

  Tuilleadh Eolais
 • Tacair: Tús le Tacair

  Físeán a thugann réamhrá ar na tacair chomh maith le míniú thosaigh ar eocharfhocail bainteach leis na tacair agus bunscileanna a bheidh ag teastáil. Féach ar an bhfíseán le buntuiscint a thabhairt duit nó le meabhrú duit ar an méad atá bainteach le tacair.  Bain triail as na ceisteanna ann[...]

  Tuilleadh Eolais

Catagóirí